{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 10 مورد از 3884 سوال

مسابقه جسورانه
9601028 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-نسبت های مالی شرکت ها
چنانچه نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام برابر 3باشد، نسبت بدهی شرکت مذکور چقدر است؟مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزار...
210 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/1/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/23
تعداد شرکت کنندگان: 2397
مسابقه جسورانه
9601027 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-شرایط سرمایه گذاری مطلوب
کدامیک از گزینه های زیر، شرایط لازم برای سرمایه گذاری مطلوب است؟مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه...
180 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1396/1/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/23
تعداد شرکت کنندگان: 2408
مسابقه جسورانه
9601026 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-نقطه سر به سر
هزینه ثابت عملیاتی شرکت الف، سالانه یک میلیارد ريال است که نصف آن هزینه استهلاک انباشته است. هزینه های متغیر تولید و فروش و بهای فروش هر واح...
150 امتیاز
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/1/23 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1396/1/22
تعداد شرکت کنندگان: 2161
مسابقه جسورانه
9601025 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
کدام یک از گزینه های زیر برای انتخاب و ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری صحیح است؟مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آ...
100 امتیاز
طراح سوال: سارااحمدی
مهلت پاسخ: 1396/1/23 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1396/1/22
تعداد شرکت کنندگان: 2166
مسابقه جسورانه
9601024 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-تحلیل تکنیکال
الگوی سروشانه کف تا زمانی که --------------- شکسته نشود و روند نزولی کاملا نقض نشود تایید نمیشود.مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟جزئیات هدایا و ق...
140 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/1/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/21
تعداد شرکت کنندگان: 2278
مسابقه جسورانه
9601023 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-درجه اهرم مالی
هزینه بهره شرکتی 45% سود عملیاتی آن است. با توجه به اینکه این شرکت فاقد سهام ممتاز است، درجه اهرم مالی شرکت چند است؟مسابقات ویژه نمایشگاه چی...
130 امتیاز
لغو شده
طراح سوال: مریم رضایی
مهلت پاسخ: 1396/1/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/21
تعداد شرکت کنندگان: 2201
مسابقه جسورانه
9601022 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-موانع ورود به صنعت فولاد در ایران
کدام یک از موارد زیر از موانع ورود به صنعت فولاد در ایران نیست؟مسابقات ویژه نمایشگاه چیست؟جزئیات هدایا و قرعه کشی کارگزاری آگاه در نمایشگاه ...
220 امتیاز
طراح سوال: حامد مددی
مهلت پاسخ: 1396/1/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/20
تعداد شرکت کنندگان: 2694
مسابقه جسورانه
9601021 - تخصصی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-ارزش زمانی سرمایه گذاری
چنانچه فردی مبلغ 1000000 ریال سرمایه گذاری کرده باشد، به ازای نرخ بهره چند درصدی بعد از مدت 3 سال ارزش پول سرمایه گذاری شده 2 برابر می شود؟م...
260 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1396/1/21 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/20
تعداد شرکت کنندگان: 2741
مسابقه جسورانه
9601020 - پیشبینی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396- پیش بینی قیمت پایانی سهام سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
قیمت پایانی سهام سرمايه گذاري صنعت بيمه در نماد وبیمه در پایان معاملات روز چهارشنبه 23 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها ...
275 امتیاز
طراح سوال: امیرحسین ادیب نیا
مهلت پاسخ: 1396/1/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/19
تعداد شرکت کنندگان: 2487
مسابقه جسورانه
9601019 - پیشبینی-مسابقات ویژه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 1396-پیش بینی بین قیمت پایانی سهام شرکت پاکسان
قیمت پایانی سهام شرکت پاکسان در نماد شپاکسا در پایان معاملات روز چهارشنبه 23 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است...
300 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1396/1/20 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/19
تعداد شرکت کنندگان: 2471