{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 12 مورد از 3884 سوال

مسابقه جسورانه
9509005 - عمومی-تفاوت بازار آتی و سهام
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص بازار آتی و سهام صحیح نیست؟تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/9/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/9/2
تعداد شرکت کنندگان: 2418
مسابقه جسورانه
9508041 - عمومی-دانش بازار سرمایه
وقتی سهام شرکتی بالاتر از قیمت ذاتی خود در بازار سهام معامله میشود، چه اتفاقی در ادامه رخ میدهد؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/8/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/22
تعداد شرکت کنندگان: 2652
مسابقه جسورانه
9508007 - عمومی-آتی سکه
کدام گزینه درمورد تفاوت بازار نقدی و بازار آتی درست است؟بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده
75 امتیاز
طراح سوال: شیدا کیخسروی
مهلت پاسخ: 1395/8/3 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/8/2
تعداد شرکت کنندگان: 2083
مسابقه جسورانه
9507003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تصویب سیاستهای کلان و خط مشی بازار بر عهده کدام رکن بازار اوراق بهادار است؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سید آریا فتاحی
مهلت پاسخ: 1395/7/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/3
تعداد شرکت کنندگان: 2270
مسابقه جسورانه
9506044 - عمومی-تفاوت بازار سهام و آتی سکه
کدامیک از گزینههای زیر، جزو تفاوتهای بازار آتی سکه و سهام به شمار نمیآید؟ منبع:تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1395/6/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/28
تعداد شرکت کنندگان: 2206
مسابقه جسورانه
9502039 - عمومی-وظایف ارکان بورسی
تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار از طریق بهینهسازی سازوکار و توسعه معاملات، جزو هدف کدام نهاد است؟ سرمایه گذاری در بورس برای تازه وا...
75 امتیاز
طراح سوال: مسعود شاهمرادی
مهلت پاسخ: 1395/2/27 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/2/25
تعداد شرکت کنندگان: 2961
مسابقه جسورانه
9502026 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بورس نهاد سازمانیافتهای است که از جمله ارکان عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب میشود از کارکردهای اصلی آن میتوان به موارد زیر اشاره داشت بج...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/2/16 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/15
تعداد شرکت کنندگان: 2347
مسابقه جسورانه
9502021 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در زمان خوش بینی بازار، کدام یک از گزینه های زیر اتفاق می افتد؟ ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: الهه عظیم پور
مهلت پاسخ: 1395/2/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/2/13
تعداد شرکت کنندگان: 2568
مسابقه جسورانه
9501040 - عمومی-دانش بازار سرمایه
بازار OTC در کدام یک از گزینه های زیر به درستی تعریف شده است؟(OTC:Over-The-Counter(Finance
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/1/24 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/23
تعداد شرکت کنندگان: 2124
مسابقه جسورانه
9501038 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در یک بازار کارا معمولا قیمت معاملاتی سهام چگونه است؟ راهنمایی:"بازار کارا ،بازاریست که انتشار اطلاعات در آن به صورت کامل و عادلانه صورت میگ...
75 امتیاز
طراح سوال: ماریا نطاقی
مهلت پاسخ: 1395/1/23 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/1/22
تعداد شرکت کنندگان: 2163