{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 33 مورد از 3972 سوال

مسابقه جسورانه
9710036 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در مورد بورس اوراق بهادار صحیح نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: احسان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/10/19 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/10/18
تعداد شرکت کنندگان: 8239
مسابقه جسورانه
9708071 - تخصصی-مسابقات ویژه سالروز تاسیس بآشگاه
فرض کنید بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ سود در اقتصاد کاهش یابد برای تحقق این سیاست بانک مرکزی باید :
200 امتیاز
طراح سوال: علی میرزایی
مهلت پاسخ: 1397/9/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/30
تعداد شرکت کنندگان: 6383
مسابقه جسورانه
9708070 - عمومی-دانش بازار سرمایه
در کدام بازار معاملات اوراق بهادار بدون دخالت کارگزاران انجام میشود؟
75 امتیاز
طراح سوال: احسان عبدویس
مهلت پاسخ: 1397/9/1 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1397/8/30
تعداد شرکت کنندگان: 6412
مسابقه جسورانه
9604040 - عمومی-معافیت اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان
1- کدام یک از اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف نیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: سهیل ابراهیمی
مهلت پاسخ: 1396/4/29 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/4/28
تعداد شرکت کنندگان: 1904
مسابقه جسورانه
9601005 - عمومی-مفهوم اوراق اجاره در بازار سرمایه
اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران، اوراق بهادار.............. و .................. هستند.
75 امتیاز
طراح سوال: مریم امانی اصلان زنجانی
مهلت پاسخ: 1396/1/7 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1396/1/6
تعداد شرکت کنندگان: 2037
مسابقه جسورانه
9507041 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از نهادهای زیر حسب لزوم و بر اساس قرارداد، متعهد به خریداری بخشی از اوراق بهادار فروخته نشده شرکت ها می شوند؟سرمایه گذاری در بورس بر...
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/7/27 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/26
تعداد شرکت کنندگان: 2215
مسابقه جسورانه
9507038 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدامیک از جملات زیر صحیحنیست؟ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار
75 امتیاز
طراح سوال: مسعود شاهمرادی
مهلت پاسخ: 1395/7/26 ساعت 8:0
تاریخ انتشار: 1395/7/24
تعداد شرکت کنندگان: 2368
مسابقه جسورانه
9507027 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام جمله صحیح نیست؟انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/7/15 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/14
تعداد شرکت کنندگان: 1966
مسابقه جسورانه
9507007 - عمومی-دانش بازار سرمایه
چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟
75 امتیاز
طراح سوال: محمد رستمی
مهلت پاسخ: 1395/7/5 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/4
تعداد شرکت کنندگان: 2273
مسابقه جسورانه
9507003 - عمومی-دانش بازار سرمایه
تصویب سیاستهای کلان و خط مشی بازار بر عهده کدام رکن بازار اوراق بهادار است؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: سید آریا فتاحی
مهلت پاسخ: 1395/7/4 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/7/3
تعداد شرکت کنندگان: 2270