{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}

نتایج یافت شده 8 مورد از 3977 سوال

مسابقه جسورانه
9512032 - عمومی-بازار فرابورس
کدام گزینه درباره بازارهای فرابورس صحیح نیست؟آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)
75 امتیاز
طراح سوال: محمد تقی جلوخانی
مهلت پاسخ: 1395/12/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/12/21
تعداد شرکت کنندگان: 2268
مسابقه جسورانه
9506036 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از تفاوت های بازار فرابورس ایران با بازار بورس اوراق بهادار تهران، صحیح نیست؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: علی بسطامی
مهلت پاسخ: 1395/6/22 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/21
تعداد شرکت کنندگان: 1681
مسابقه جسورانه
9506017 - عمومی-نسخه وب نرم افزار معاملات بر خط آسا
درکدام بخش نرم افزار وب آسا امکان خرید و فروش سهام بازار پایهفرابورس وجود دارد؟راهنمای نسخه وب نرم افزار معاملات برخط آسا
75 امتیاز
طراح سوال: رضا نجاتی
مهلت پاسخ: 1395/6/10 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/6/9
تعداد شرکت کنندگان: 2089
مسابقه جسورانه
9505024 - عمومی-دانش بازار سرمایه
طبق دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس، کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با خرید اعتباری سهام صحیحنیست؟
75 امتیاز
طراح سوال: امیر حسین ذکریایی انارکی
مهلت پاسخ: 1395/5/14 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/5/13
تعداد شرکت کنندگان: 1665
مسابقه جسورانه
9504061 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام گزینه در خصوص قیمت سهام در بازار بورس و فرابورس صحیح است؟سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان: راهنمای کامل
75 امتیاز
طراح سوال: محمد رستمی
مهلت پاسخ: 1395/4/30 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1395/4/29
تعداد شرکت کنندگان: 2298
مسابقه جسورانه
9503050 - پیشبینی-پیش بینی قیمت عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
فردا یکشنبه مورخ 95/03/30 پنج درصد معادل 100 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در فرابورس عرضه می شود. قیمت عرضه در کد...
150 امتیاز
طراح سوال: حمیدرضا صفری
مهلت پاسخ: 1395/3/30 ساعت 10:0
تاریخ انتشار: 1395/3/29
تعداد شرکت کنندگان: 2028
مسابقه جسورانه
9501017 - عمومی-قوانین و مقررات بازار سرمایه
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ...
75 امتیاز
طراح سوال: مریم طلایی
مهلت پاسخ: 1395/1/11 ساعت 16:0
تاریخ انتشار: 1395/1/10
تعداد شرکت کنندگان: 1395
مسابقه جسورانه
9412038 - عمومی-دانش بازار سرمایه
کدام یک از موارد زیر در بازار سوم فرابورس معامله نمی شود؟
75 امتیاز
طراح سوال: سارا احمدی
مهلت پاسخ: 1394/12/25 ساعت 14:0
تاریخ انتشار: 1394/12/24
تعداد شرکت کنندگان: 1487