{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/7/22 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9607034
مهلت پاسخ: 1396/7/23 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 101082
سوال :

 قیمت پایانی سهام سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌  ‌با نماد "وپترو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1500 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1500
گزینه {{2+1}}: 1341 تا 1420 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1341 تا 1420
گزینه {{3+1}}: 1261 تا 1340 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1261 تا 1340