به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9512022
مهلت پاسخ: 1395/12/15 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/12/14 طراح سوال: حمیدرضا صفری
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لبنيات‌ كالبر
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت لبنيات‌ كالبر با نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لبنيات‌ كالبر
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لبنيات‌ كالبر
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت لبنيات‌ كالبر با نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.

با بررسی نمودار نماد غالبر و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، قیمتی در محدوده 1850 تا 2000 ريال برای این سهم پیش‌بینی می‌شد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لبنيات‌ كالبر
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.

با بررسی نمودار نماد غالبر و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، قیمتی در محدوده 1850 تا 2000 ريال برای این سهم پیش‌بینی می‌شد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لبنيات‌ كالبر
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.

با بررسی نمودار نماد غالبر و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، قیمتی در محدوده 1850 تا 2000 ريال برای این سهم پیش‌بینی می‌شد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}